fbpx

Įgyvendinamas projektas „Biologiškai aktyvių funkcinio maisto komponentų kūrimas ir jų poveikio ląstelių senėjimo procesui tyrimai (teloalert)“

UAB „Innovative Pharma Baltics ” kartu su UAB „Experimentica“ nuo 2020 m. rugsėjo 17 d. iki 2023 m. gegužės 30 d. įgyvendina projektą „Biologiškai aktyvių funkcinio maisto komponentų kūrimas ir jų poveikio ląstelių senėjimo procesui tyrimai (TeloALERT“, (Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0085) dalinai finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-85 „Eksperimentas” lėšomis.

UAB „Innovative Pharma Baltics“ yra efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių sveikatingumo produktų gamintojas, kuris savo veiklą vykdo jau nuo 2008 m. ir yra vienintelis tik fitoterapinių gaminių kūrėjas Lietuvoje. UAB „Experimentica“ teikia specializuotas mokslinių tyrimų paslaugas, skirtas naujų oftalmologinių modelių, unikalių iki-klinikinių studijų dizainų, eksperimentinių planų, kurie geriausiai tiktų naujų vaistų poveikio mechanizmo patikrinimui bei rezultatų interpretacijai ir grįžtamojo ryšio užtikrinimui kūrimas.

Įmonės suvienijusios savo mokslines kompetencijas planuoja įgyvendinti projektą, kurio tikslas ­ panaudojant turimas ir šiuo metu įgyvendinamų projektų metu kuriamas žinias sukurti biologiškai aktyvius funkcinio maisto komponentus ir jų derinius turinčius poveikį žmogaus somatinėse ląstelėse esančio telomerazės fermento aktyvumui. Naujai kuriamų produktų poveikio efektyvumo vertinimui projekto metu bus sukurtas nutrigenominis telomerazės aktyvumo detekcijos metodas, kuris leis įvertinti produktų poveikį per genų raišką.

Projekto vykdymo metu bus kuriami aukštos pridėtinės vertės produktai skirti naudoti skirtingose maisto matricose – jie bus naudojami galutiniam vartotojui skirtuose funkcionalaus maisto produktuose. Išskirtinį pranašumą rinkoje suteiks tai, kad nauji produktai bus ištirti pagal sukurtą unikalią metodiką, leidžiančią surinkti objektyvius duomenis ir įvertinti kaip pasirinkto funkcionalaus maisto vartojimas galėtų paveikti atitinkamų lėtinių ligų pasireiškimą ir/ar progresavimą ilguoju laikotarpiu.

Projekto biudžetas 1 316 120,90 Eur.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos

Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Finansavimo suma  946 148,33 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Inovacijų agentūra

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/biologiskai-aktyviu-funkcinio-maisto-komponentu-kurimas-ir-ju-poveikio-lasteliu-senejimo-procesui-tyrimai-teloalert

Footer

© 2021 Innovative Pharma Baltics

0