fbpx

Įgyvendinamas projektas „NAUJOS KARTOS FUNKCIONALIŲJŲ MAISTO KOMPONENTŲ VYSTYMAS (NUTRI-GENE)“

Per pastarąjį dešimtmetį naujausi funkcionalaus maisto poveikio asmens sveikatai pasiekimai suformulavo naują modernią molekulinės mitybos tyrimų kryptį – nutrigenomiką, o funkcionaliųjų maisto komponentų nutrigenominiai tyrimai sąlygoja paradigmos pokytį nuo epidemiologijos ir fiziologijos į molekulinę biologiją ir genetiką. Nutrigenominiais tyrimais yra siekiama nustatyti vartojamų maisto medžiagų poveikį genų raiškai ir genų reguliavimui, t.y. mitybos-genų sąveiką siekiant identifikuoti, kurie mitybos komponentai turi naudingą poveikį sveikatai ir įvertinti galimybes juos naudoti kaip įrankius, siekiant pagerinti asmens sveikatą lėtinių ir/ar dėl amžiaus kylančių ligų atvejais.

 

Efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių sveikatingumo produktų gamintojas UAB „Innovative Pharma Baltics“ (projekto pareiškėjas) ir iki-klinikinių tyrimų paslaugų teikėja UAB „Experimentica“ (projekto partneris) siekdami išplėsti savo produktų ir teikiamų paslaugų asortimentą, planuoja įgyvendinti projektą, kurio pagrindinis tikslas – panaudojant turimas žinias ir inovatyvias technologijas sukurti naujos kartos kompleksinius funkcionaliuosius maisto komponentus, kurių poveikio efektyvumas būtų įrodytas per genų raišką.

 

Projekto metu bus įgyvendinamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos, skirtos funkcionaliųjų maisto komponentų tyrimams, jų prototipų vystymui ir tyrimams gyvūnų modeliuose in vivo, kurių metu bus nustatyta kokią įtaką funkcionalieji maisto komponentai turi atitinkamų genų raiškai.

 

UAB „Innovative Pharma Baltics” kartu su projekto partneriu UAB „Experimentica” nuo 2019 m. vasario 19 d. iki 2021 m. gruodžio 31  d. įgyvendina projektą „Naujos kartos funkcionaliųjų maisto komponentų vystymas (Nutri-GENE)” (Nr. J05-LVPA-K-04-0007) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentiės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai”. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto biudžetas 868 216,53 Eur.
Projekto finansavimo suma 612 390,36 Eur.
Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

 

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/naujos-kartos-funkcionaliuju-maisto-komponentu-vystymas-nutri-gene

Footer

© 2021 Innovative Pharma Baltics

0
Krepšelis
  • Krepšelis tuščias.