fbpx

UAB „Innovative Pharma Baltics“ įgyvendina projektą pagal priemonę „InoConnect“, kurios tikslas skatinti įmonių tarptautinę tinklaveiką bei įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus. UAB “Innovative Pharma Baltics” nuo 2008 veikianti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra natūralių
bei subalansuotų produktų iš augalų gamyba. 

UAB “Innovative Pharma Baltics” yra sukaupusi ilgametę veiklos patirtį bei suformavusi profesionalią komandą, kuri padeda užtikrinti aukštą vykdomos veiklos kokybę ir atitiktį aktualiems klientų poreikiams. Įmonė nuolat domisi įvairiomis naujovėmis ir inovacijomis bei stengiasi jas taikyti įmonės veikloje, kas padeda užtikrinti veiklos sėkmę ir efektyvumą.

Projekto metu įmonės atstovai vyks į tarptautinius MTEPI renginius. Siekiama, kad įgyvendinus projekto veiklas įmonė išplės savo tarptautinių partnerių tinklą, įgyvendins bendrus projektus, taip pat didins savo MTEP išlaidas bei pateiks paraiškas tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms.

Projekto finansavimo šaltinis – Bendrai finansuoja Europos Sąjunga
Projekto vertė – 39 741,26 Eur, skirtas finansavimas – 19 870,63 Eur.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

UAB „Innovative Pharma Baltics“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės bendrai finansuojamą projektą – UAB “Innovative Pharma Baltics” e.komercijos modelio diegimas, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0848.

UAB “Innovative Pharma Baltics” nuo 2008 veikianti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra natūralių bei subalansuotų produktų iš augalų gamyba. 

UAB “Innovative Pharma Baltics” yra sukaupusi ilgametę veiklos patirtį bei suformavusi profesionalią komandą, kuri padeda užtikrinti aukštą vykdomos veiklos kokybę ir atitiktį aktualiems klientų poreikiams. Įmonė nuolat domisi įvairiomis naujovėmis ir inovacijomis bei stengiasi jas taikyti įmonės veikloje, kas padeda užtikrinti veiklos sėkmę ir efektyvumą. 

Siekdama padidinti pardavimo pajamas įmonė nusprendė savo veiklos efektyvumą didinti diegdama e-komercijos modelio sprendinius. Įgyvendinamo projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą. Manoma, kad šios investicijos sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti pandemijos sukurtus sunkumus.

Projekto vykdymo biudžetas – 67 000,00 Eur 

Skirto ES finansavimo suma – 50 000,00 Eur

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2022 m. vasaris – 2023 m. vasaris

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto metu planuojama vykti į tikslines eksporto rinkas su siekiu praplėsti klientų ratą ir tokiu būdu padidinti eksportą.

Projekto įgyvendinimas ne tik sustiprins įmonės pozicijas pasaulinėje rinkoje, bet ir pristatys Lietuvą, kaip kokybiškos fitoterapinės produkcijos gamintoją.

UAB „Innovative Pharma Baltics” nuo 2021 m. sausio 29 d. iki 2022 m. sausio 28 d. įgyvendina projektą „Biologinės medicinos priemonės viršutinių kvėpavimo takų gleivinės apsaugai nuo pulmonarinių virusų, įskaitant SARS padermę (EXO-BARJERAS)“, (Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0010) dalinai finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID” lėšomis.

UAB „Innovative Pharma Baltics“ yra efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių sveikatingumo produktų gamintojas, kuris savo veiklą vykdo jau nuo 2008 m. ir yra vienintelis tik fitoterapinių gaminių kūrėjas Lietuvoje.

Projektas yra skirtas naujų žinių apie augalinės kilmės egzosomas sukūrimui bei šių žinių panaudojimui naujų biologinių medicinos priemonių, skirtų viršutinių kvėpavimo takų gleivinės apsaugai, prototipams sukurti. Planuojama, kad projekto metu bus sukurti ir validuoti dviejų naujų produktų prototipai, t.y., moksliniais tyrimais bus patvirtintas jų veiksmingumas apsaugant žmogaus organizmą nuo virusinių infekcijų (įskaitant COVID-19 sukeliantį SARS-CoV-2 ir giminingų SARS virusų padermes).

Įgyvendintas projektas padidins įmonės produktų portfelį naujais didelę paklausą rinkoje turinčiais produktais, kas automatiškai pakels įmonės konkurencingumą. Išaugęs konkurencingumas leis plėsti veiklas, kurti naujus produktus, prididės prie pareiškėjo įmonės produkcijos asortimento plėtros, o tai pagerins įmonės finansinius rodiklius bei įvaizdį tarptautinėje rinkoje. Įgyvendintas projektas turės įtakos ir įmonės reputacijos įtvirtinimui – investuodama į augalinės kilmės produktų COVID pandemijos suvaldymui kūrimą įmonė stiprina atsakingai aplinkai draugiškos įmonės pozicijas rinkose, kas sudarys prielaidas ne tik įmonės, bet ir atstovaujamos pramonės šakos darbo našumo augimui.

Projekto biudžetas 843 727,29 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos

Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Finansuojama suma 674 981,83 Eur.

Daugiau informacijos:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/biologines-medicinos-priemones-virsutiniu-kvepavimo-taku-gleivines-apsaugai-nuo-pulmonariniu-virusu-iskaitant-sars-paderme-exo-barjeras

UAB “Innovative Pharma Baltics” įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Gamybos procesų automatizavimas ir gamybos našumo didinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0151 siekiant padidinti įmonės gamybos našumą. 

Projekto tikslas – didinti įmonės pajėgumus skaitmenizuojant gamybą. Įmonė stebėdama pokyčius vykstančius šiuolaikinėje gamybos pramonėje, reaguoja į juos ir siekdama padidinti darbo našumą, efektyviai naudoti turimus žmogiškuosius išteklius, siekia skaitmenizuoti gamybinius procesus. Tokiu būdu siekiama padidinti gamybos apimtis ir darbo našumą įmonėje. Esamų įmonės pajėgumų neužtenka priimti daug užsakymų, darbuotojai dirbdami prie mechaninių staklių praranda daug laiko atlikdami monotoniškus darbus, kas neleidžia efektyviai naudoti laiką kitų užsakymų atlikimui. Projekto metu planuojamų įsigyti įrenginių pagalba įmonė skaitmenizuos ir automatizuos dalį atliekamų darbų ir padidins našumą. Projekto rezultatai bus naudojami ir pasibaigus projektui gamybai plėsti.


Projekto vykdymo biudžetas – 690 770,00 eurų; gauto finansavimo suma – iki 311 581 eurų.
Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. balandis – 2023 m. rugsėjis.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 Pramonės skaitmeninimas LT.

UAB „Innovative Pharma Baltics ” kartu su UAB „Experimentica“ nuo 2020 m. rugsėjo 17 d. iki 2023 m. gegužės 30 d. įgyvendina projektą „Biologiškai aktyvių funkcinio maisto komponentų kūrimas ir jų poveikio ląstelių senėjimo procesui tyrimai (TeloALERT“, (Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0085) dalinai finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-85 „Eksperimentas” lėšomis.

UAB „Innovative Pharma Baltics“ yra efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių sveikatingumo produktų gamintojas, kuris savo veiklą vykdo jau nuo 2008 m. ir yra vienintelis tik fitoterapinių gaminių kūrėjas Lietuvoje. UAB „Experimentica“ teikia specializuotas mokslinių tyrimų paslaugas, skirtas naujų oftalmologinių modelių, unikalių iki-klinikinių studijų dizainų, eksperimentinių planų, kurie geriausiai tiktų naujų vaistų poveikio mechanizmo patikrinimui bei rezultatų interpretacijai ir grįžtamojo ryšio užtikrinimui kūrimas.

Įmonės suvienijusios savo mokslines kompetencijas planuoja įgyvendinti projektą, kurio tikslas ­ panaudojant turimas ir šiuo metu įgyvendinamų projektų metu kuriamas žinias sukurti biologiškai aktyvius funkcinio maisto komponentus ir jų derinius turinčius poveikį žmogaus somatinėse ląstelėse esančio telomerazės fermento aktyvumui. Naujai kuriamų produktų poveikio efektyvumo vertinimui projekto metu bus sukurtas nutrigenominis telomerazės aktyvumo detekcijos metodas, kuris leis įvertinti produktų poveikį per genų raišką.

Projekto vykdymo metu bus kuriami aukštos pridėtinės vertės produktai skirti naudoti skirtingose maisto matricose – jie bus naudojami galutiniam vartotojui skirtuose funkcionalaus maisto produktuose. Išskirtinį pranašumą rinkoje suteiks tai, kad nauji produktai bus ištirti pagal sukurtą unikalią metodiką, leidžiančią surinkti objektyvius duomenis ir įvertinti kaip pasirinkto funkcionalaus maisto vartojimas galėtų paveikti atitinkamų lėtinių ligų pasireiškimą ir/ar progresavimą ilguoju laikotarpiu.

Projekto biudžetas 1 316 120,90 Eur.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos

Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Finansavimo suma  946 148,33 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Inovacijų agentūra

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/biologiskai-aktyviu-funkcinio-maisto-komponentu-kurimas-ir-ju-poveikio-lasteliu-senejimo-procesui-tyrimai-teloalert

UAB „Innovative Pharma Baltics“ siekdama padidinti įmonės patrauklumą, investuojant į gaminių originalių dizaino sprendimų sukūrimą, įgyvendina iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą – „Inovatyvių dizaino sprendimų kūrimas UAB „Innovative Pharma Baltics““ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0138.

„Innovative Pharma Baltics“ – įmonė įsikūrusi Vilniuje bei savo veiklą vykdanti nuo 2008 m. Pagrindinė įmonės veikla yra natūralių bei subalansuotų produktų iš augalų gamyba. Įmonė savo klientams siūlo šias produktų linijas: „Moss“ (kapsulės, lašai, sirupas ir kt., kurių sudėtyje yra islandinės kerpenos, augančios tik ekologiškoje, švarioje aplinkoje), „Saintly“ (šilkmedžio uogų batolnėliai), produktai virškinimui (žvakutės, sirupai, tabletės, lašai, kapsulės, milteliai), produktai miegui (tabletės ir sirupai). UAB „Innovative Pharma Baltics“ yra vienintelė tik fitoterapinių produktų gamintoja Lietuvoje, sėkmingai eksportuojanti savo gaminius į Didžiąją Britaniją, Maroką, Gruziją bei Daniją bei norinti plėsti savo veiklą.

Siekdama didinti savo konkurencingumą ir produktyvumą, UAB „Innovative Pharma Baltics“ projekto įgyvendinimo metu planuoja sukurti 5 originalius produktų pakuočių dizainus:

  • sirupų linijai vaikams (bus sukurti 5-ių naujų tos pačios produktų linijos dizainai);
  • guminukų, praturtintų farmaciniu poveikiu linijai (bus sukurti 5-ių naujų tos pačios produktų linijos dizainai);
  • rektalinėms žvakutėms Bee Calm;
  • vaginalinėms ovulėms LactoHeal;
  • LaxForte šnypščiosioms tabletėms.

 

Sėkmingai įgyvendinusi projektą bei investavusi į originalių gaminių dizainų sprendimų sukūrimą bei diegimą, UAB „Innovative Pharma Baltics“ padidins savo gaminių patrauklumą rinkoje bei kartu ir jų paklausą, kas padidins įmonės produktyvumą ir pagerins finansinius rodiklius.

Projekto vykdymo biudžetas – 50 200,00 Eur;

Skirto ES finansavimo suma – 30 000,00 Eur.

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. liepa – 2021 m. rugpjūtis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“

UAB „Innovative Pharma Baltics“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Innovative Pharma Baltics produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0192 siekiant padidinti įmonės eksportą.

„Innovative Pharma Baltcs“ (IPB) veiklą pradėjo 2008 m. ir yra vienintelė tik fitoterapinių produktų gamintoja Lietuvoje. Visi mes – natūraliai iš gamtos išsivystę organizmai. Tad kas kitas, jei ne pati gamta gali mums padėti kai pasijuntame blogiau? Tūkstantmečius gyvuojanti tradicija spręsti sveikatos problemas pasitelkiant aplinkoje augančius vertingus augalus per ilgą laiką tapo patikimu gydymo metodu – fitoterapija. Suderindami šią neįkainojamą žmonijos patirtį kartu su naujausiais natūralios medicinos atradimais mes kuriame modernius, šiuolaikiniam žmogui subalansuotus produktus. Visa tai mums leidžia drąsiai vadovautis mūsų įmonės šūkiu „gamta ir mokslas“, nes būtent ten ir slypi gera kiekvieno savijauta.

Šiuo metu įmonė sėkmingai plėtoja ir vysto naujus produktus Lietuvoje bei eksportuoja juos į D. Britaniją, Gruziją, Maroką, Daniją, tačiau eksportas sudaro dar nedidelę dalį pardavimų. Projekto metu planuojama vykti į tikslines eksporto rinkas dalyvauti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kur bus pristatomi produktai ir teikiamas paslaugas su siekiu praplėsti klientų ratą ir tokiu būdu padidinti eksportą.

Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas sustiprinti ir išplėsti įmonės pozicijas tarptautinėse rinkose ir eksporto apimčių didinimui, įmonės žinomumo ir jos užsakovų skaičiaus augimui.

Projekto vykdymo biudžetas – 85 148,00 eurų; gauto finansavimo suma – 42 574,00 eurų.

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2019 liepa – 2021 m. balandis d.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Per pastarąjį dešimtmetį naujausi funkcionalaus maisto poveikio asmens sveikatai pasiekimai suformulavo naują modernią molekulinės mitybos tyrimų kryptį – nutrigenomiką, o funkcionaliųjų maisto komponentų nutrigenominiai tyrimai sąlygoja paradigmos pokytį nuo epidemiologijos ir fiziologijos į molekulinę biologiją ir genetiką. Nutrigenominiais tyrimais yra siekiama nustatyti vartojamų maisto medžiagų poveikį genų raiškai ir genų reguliavimui, t.y. mitybos-genų sąveiką siekiant identifikuoti, kurie mitybos komponentai turi naudingą poveikį sveikatai ir įvertinti galimybes juos naudoti kaip įrankius, siekiant pagerinti asmens sveikatą lėtinių ir/ar dėl amžiaus kylančių ligų atvejais.

 

Efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių sveikatingumo produktų gamintojas UAB „Innovative Pharma Baltics“ (projekto pareiškėjas) ir iki-klinikinių tyrimų paslaugų teikėja UAB „Experimentica“ (projekto partneris) siekdami išplėsti savo produktų ir teikiamų paslaugų asortimentą, planuoja įgyvendinti projektą, kurio pagrindinis tikslas – panaudojant turimas žinias ir inovatyvias technologijas sukurti naujos kartos kompleksinius funkcionaliuosius maisto komponentus, kurių poveikio efektyvumas būtų įrodytas per genų raišką.

 

Projekto metu bus įgyvendinamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos, skirtos funkcionaliųjų maisto komponentų tyrimams, jų prototipų vystymui ir tyrimams gyvūnų modeliuose in vivo, kurių metu bus nustatyta kokią įtaką funkcionalieji maisto komponentai turi atitinkamų genų raiškai.

 

UAB „Innovative Pharma Baltics” kartu su projekto partneriu UAB „Experimentica” nuo 2019 m. vasario 19 d. iki 2021 m. gruodžio 31  d. įgyvendina projektą „Naujos kartos funkcionaliųjų maisto komponentų vystymas (Nutri-GENE)” (Nr. J05-LVPA-K-04-0007) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentiės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai”. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto biudžetas 868 216,53 Eur.
Projekto finansavimo suma 612 390,36 Eur.
Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

 

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/naujos-kartos-funkcionaliuju-maisto-komponentu-vystymas-nutri-gene

Efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių sveikatingumo produktų gamintojas UAB „Innovative Pharma Baltics“ ir bioaktyvių eterinių aliejų mišinių pagrindu gaminamos sveikatos ir grožio priemonių kūrėja UAB „Biokosmetikos manufaktūra“ (projekto partneris) siekdami įeiti į naujus rinkos segmentus, išanalizavo funkcionalaus maisto ir jo komponentų rinkos perspektyvas ir suvieniję turimas žinias planuoja įgyvendinti projektą, kurio pagrindinis tikslas – panaudojant turimas žinias ir inovatyvias technologijas sukurti unikalios augalinės sudėties (praturtintus eteriniais aliejais ir/arba fermentais) ir formuliacijos funkcionaliuosius maisto komponentus (komponentų derinius) su specifiniais sveikatingumo teiginiais ir pasiruošti jų pristatymui į rinką. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti septynis funkcionaliuosius maisto komponentų (komponentų derinių) prototipus, kurių unikalią sudėtį sudarys farmakopėjoje užregistruotų augalinės prigimties, bioaktyvių medžiagų, eterinių aliejų bei jų poveikį sustiprinančių/papildančių fermentų deriniai. Kuriami nauji sudėtiniai funkcionalieji maisto komponentai bus skirti palaikyti sveikatą ir/arba mažinti riziką susirgti lėtinėmis ligomis ir/arba gerinti savijautą.

UAB „Innovative Pharma Baltics” kartu su projekto partneriu UAB „Biokosmetikos manufaktūra” nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2021 m. birželio 10 d. įgyvendina projektą „Naujų funkcionaliųjų maisto komponentų prototipų sukūrimas ir klinikiniai tyrimai (ACTI-FOOD)” (Nr. J05-LVPA-K-03-0051) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentiės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai”.

Projekto biudžetas 1 852 096,75 Eur. Projekto finansavimo suma 1 229 973,99 Eur. Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/nauju-funkcionaliuju-maisto-komponentu-prototipu-sukurimas-ir-klinikiniai-tyrimai-acti-food

Footer

© 2021 Innovative Pharma Baltics

0