fbpx

Gamybos procesų automatizavimas ir gamybos našumo didinimas

UAB “Innovative Pharma Baltics” įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Gamybos procesų automatizavimas ir gamybos našumo didinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0151 siekiant padidinti įmonės gamybos našumą. 

Projekto tikslas – didinti įmonės pajėgumus skaitmenizuojant gamybą. Įmonė stebėdama pokyčius vykstančius šiuolaikinėje gamybos pramonėje, reaguoja į juos ir siekdama padidinti darbo našumą, efektyviai naudoti turimus žmogiškuosius išteklius, siekia skaitmenizuoti gamybinius procesus. Tokiu būdu siekiama padidinti gamybos apimtis ir darbo našumą įmonėje. Esamų įmonės pajėgumų neužtenka priimti daug užsakymų, darbuotojai dirbdami prie mechaninių staklių praranda daug laiko atlikdami monotoniškus darbus, kas neleidžia efektyviai naudoti laiką kitų užsakymų atlikimui. Projekto metu planuojamų įsigyti įrenginių pagalba įmonė skaitmenizuos ir automatizuos dalį atliekamų darbų ir padidins našumą. Projekto rezultatai bus naudojami ir pasibaigus projektui gamybai plėsti.


Projekto vykdymo biudžetas – 690 770,00 eurų; gauto finansavimo suma – iki 311 581 eurų.
Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. balandis – 2023 m. rugsėjis.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 Pramonės skaitmeninimas LT.

Footer

© 2021 Innovative Pharma Baltics

0