fbpx

Įgyvendinamas projektas „Biologinės medicinos priemonės viršutinių kvėpavimo takų gleivinės apsaugai nuo pulmonarinių virusų, įskaitant SARS padermę (exo-barjeras)“

UAB „Innovative Pharma Baltics” nuo 2021 m. sausio 29 d. iki 2022 m. sausio 28 d. įgyvendina projektą „Biologinės medicinos priemonės viršutinių kvėpavimo takų gleivinės apsaugai nuo pulmonarinių virusų, įskaitant SARS padermę (EXO-BARJERAS)“, (Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0010) dalinai finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID” lėšomis.

UAB „Innovative Pharma Baltics“ yra efektyviomis biologinėmis medžiagomis praturtintų fitoterapinių sveikatingumo produktų gamintojas, kuris savo veiklą vykdo jau nuo 2008 m. ir yra vienintelis tik fitoterapinių gaminių kūrėjas Lietuvoje.

Projektas yra skirtas naujų žinių apie augalinės kilmės egzosomas sukūrimui bei šių žinių panaudojimui naujų biologinių medicinos priemonių, skirtų viršutinių kvėpavimo takų gleivinės apsaugai, prototipams sukurti. Planuojama, kad projekto metu bus sukurti ir validuoti dviejų naujų produktų prototipai, t.y., moksliniais tyrimais bus patvirtintas jų veiksmingumas apsaugant žmogaus organizmą nuo virusinių infekcijų (įskaitant COVID-19 sukeliantį SARS-CoV-2 ir giminingų SARS virusų padermes).

Įgyvendintas projektas padidins įmonės produktų portfelį naujais didelę paklausą rinkoje turinčiais produktais, kas automatiškai pakels įmonės konkurencingumą. Išaugęs konkurencingumas leis plėsti veiklas, kurti naujus produktus, prididės prie pareiškėjo įmonės produkcijos asortimento plėtros, o tai pagerins įmonės finansinius rodiklius bei įvaizdį tarptautinėje rinkoje. Įgyvendintas projektas turės įtakos ir įmonės reputacijos įtvirtinimui – investuodama į augalinės kilmės produktų COVID pandemijos suvaldymui kūrimą įmonė stiprina atsakingai aplinkai draugiškos įmonės pozicijas rinkose, kas sudarys prielaidas ne tik įmonės, bet ir atstovaujamos pramonės šakos darbo našumo augimui.

Projekto biudžetas 843 727,29 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos

Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Finansuojama suma 674 981,83 Eur.

Daugiau informacijos:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/biologines-medicinos-priemones-virsutiniu-kvepavimo-taku-gleivines-apsaugai-nuo-pulmonariniu-virusu-iskaitant-sars-paderme-exo-barjeras

Footer

© 2021 Innovative Pharma Baltics

0