fbpx

UAB „Innovative Pharma Baltics“ e. komercijos modelio diegimas

UAB „Innovative Pharma Baltics“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės bendrai finansuojamą projektą – UAB “Innovative Pharma Baltics” e.komercijos modelio diegimas, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0848.

UAB “Innovative Pharma Baltics” nuo 2008 veikianti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra natūralių bei subalansuotų produktų iš augalų gamyba. 

UAB “Innovative Pharma Baltics” yra sukaupusi ilgametę veiklos patirtį bei suformavusi profesionalią komandą, kuri padeda užtikrinti aukštą vykdomos veiklos kokybę ir atitiktį aktualiems klientų poreikiams. Įmonė nuolat domisi įvairiomis naujovėmis ir inovacijomis bei stengiasi jas taikyti įmonės veikloje, kas padeda užtikrinti veiklos sėkmę ir efektyvumą. 

Siekdama padidinti pardavimo pajamas įmonė nusprendė savo veiklos efektyvumą didinti diegdama e-komercijos modelio sprendinius. Įgyvendinamo projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą. Manoma, kad šios investicijos sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti pandemijos sukurtus sunkumus.

Projekto vykdymo biudžetas – 67 000,00 Eur 

Skirto ES finansavimo suma – 50 000,00 Eur

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2022 m. vasaris – 2023 m. vasaris

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Footer

© 2021 Innovative Pharma Baltics

0
Krepšelis
  • Krepšelis tuščias.